Gaardebesuch/ Visite Jardin

Dates de l'évènement :

Loost iech verzauberen vun engem aussergewéinleche Gaart zu Helsem. Während der Visite offréieren déi gréng Walfer iech en Apéro an Maufel.

Molerei Pit David an Mosaike Simone Weydert.

 

Laissez-vous enchanter lors de la découverte d'un jardin extraordinaire à Helmsange. Pendant la visite, déi gréng Walfer vous offriront apéro et en-cas.

Peintures de Pit David et mosaïque de Simmone Weydert.

 

Come and discover a hidden gem at Helmsange. déi gréng Walfer offers you a drink and snack during the visit.

Paintings by Pit David and mosaic by Simone Weydert.

 

6/7/2018 de 17h à 20h - Adresse : 69 rue Mercatoris, Helmsange (Fam. Wolff)